Više plate zbog povećanja troškova toplog obroka

Vlada Republike Srpske, donijela je izmjenu Odluke o utvrđivanju uvećanja plate, visine primanja po osnovu rada i visine pomoći radniku.

Ova izmjena reguliše povećanje iznosa toplog obroka, koji će uticati i na visinu plate, koja će ubuduće biti viša.

Naime, za jedan radni dan, kao i u slučaju obavljanja prekovremenog rada dužeg od 3 časa dnevno, iznos toplog obroka se uvećavaju sa 0,75% na 0,85% prosječne bruto plate u Republici Srpskoj za prethodnu godinu.

Izraženo u novcu, u pitanju je bruto povećanje TO sa 11,6 KM na 13,14 KM po radnom danu.

Dakle, neto iznos po radnom danu biće 8,00 KM.