Ovo je najbolji oblik organizovanja za frilensere

Frilenseri svoju djelatnost mogu organizovati na 4 načina:

1.Kao fizičko lice;

2.Mali samostalni preduzetnik (mali s.p., mali preduzetnik);

3.Samostalni preduzetnik (s.p.);

4.Privredno društvo (d.o.o.);

Svakog privrednika, kojom god se on djelatnošću bavio, zanima koliko su njegove obaveze prema državi, odnosno, koliko mu u konačnici ostaje. Zavisno od visine stopama i načina oporezivanja privrednici biraju i kako će svoju djelatnost organizovati, odnosno, u kom obliku organizovanja će biti najmanje oporezivani.

Praksa pokazuje da je organizovanje u male samostalne preduzetnike najbolji početni oblik organizovanja frilensera sa prometom ispod 50.000 hiljada KM godišnje. Jednostavnost oporezivanja i nizak poreski teret su glavni razlozi zašto je ovaj oblik organizovanja najpogodniji za njihovu delatnost.

Ipak, mi ćemo u ovom blog postu objasniti i druga dva oblika organizovanja.

Mali samostalni preduzetnik – Oporezivanje i doprinosi:

Da bi frilenser dobio status malog preduzetnika, neophodno je da u roku od 30 dana po osnivanju za to preda zahtjev Poreskoj upravi.

Sa statusom malog samostalnog preduzetnika, frilenser na godišnjem nivou može ostvariti prihod od maksimalno 50.000 KM. Nakon što pređe navedeni iznos, frilenser gubi status malog preduzetnika, a dodatno je dužan i prijaviti se u sistem PDV-a.

Poreska stopa koja se primjenjuje za ovako organizovane djelatnosti iznosi 2% na naplaćeni iznos prihoda, a minimalno 600 KM godišnje. Ovaj vid i visina poreza je vrlo pogodna za frilensere, obzirom da su to u najvećem broju slučajeva djelatnosti koje po prirodni nemaju puno troškova koji bi umanjili poresku osnovicu.

Za frilensera ovo može biti osnovna, dopunska ili dodatna delatnost.

Ukoliko je u pitanju osnovna djelatnost, odnosno ukoliko osoba nije u radnom odnosu na drugom mjestu, dužna je uplaćivati obavezne doprinose za socijalna osiguranja.

Doprinosi se u tom slučaju obračunavaju na osnovu koja iznosi 60% prosječne bruto plate, a prema poslednjem podatku Republičkog zavoda za statistiku, što u ovom momentu iznosi cca 288 KM mjesečno.

Samostalni preduzetnik – oporezivanje i doprinosi:

Nakon što mali SP pređe prag od 50.000 KM prometa na godišnjem nivou, sa poreskog aspekta počinje da se tretiraju slično kao d.o.o., kada je u pitanju visina poreskog opterećenja.

Dohodak se računa kao razlika između naplaćenih prihoda i plaćenih rashoda, a porez na dohodak iznosi 10%.

Vođenje poslovnih knjiga preduzetnika može da bude po sistemu prostog knjigovodstva. Preduzetnik samostalno donosi odluku o vođenju poslovnih knjiga po sistemu dvojnog knjigovodstva, izuzev ukoliko su ukupni naplaćeni prihodi u prethodnom poreskom preriodu iznosili preko 500 hiljada KM, kada postaje obavezan da knjige vodi po sistemu dvojnog knjigovodstva.

U slučaju da je djelatnost prijavljena kao osnovna, primjenjuje se ista osnovica za obračun doprinosa kao i za malog preduzetnika, te doprinosi na mjesečnom nivou iznose 288 KM.

D.O.O. – oporezivanje i doprinosi:

Praksa pokazuje da najveći broj frilensera ipak odlučuje za ovaj vid organizovanja.

Neki od njih uporedo otvaraju i s.p. i d.o.o. s ciljem bolje optimizacije poreza.

Na ostvarenu dobit (razliku obračunatih prihoda i rashoda perioda) plaća se porez na dobit od 10%, dok isplata udjela u dobiti prema fizičkim licima nije oporeziva.

Kod ovakvog oblika organizovanja direktori (u ovom slučaju vlasnici) ne moraju biti u radom odnosu, te nisu u obavezi plaćanja doprinosa za socijalna osiguranja.